Libertas

Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów

Tajemnice zawodowe doradców podatkowych będą chronione

Tajemnice zawodowe doradców podatkowych powinny być chronione tak samo jak tajemnice adwokatów, notariuszy czy dziennikarzy – zdecydowali posłowie podkomisji finansów publicznych.

Podczas ostatniego posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym. Przewiduje on m.in., że doradcy podatkowi będą mogli prowadzić działalność gospodarczą oraz reklamować swoje usługi. Ponieważ marszałek Sejmu zdecydował, że sprawozdanie z prac komisji ma być gotowe najpóźniej 23 kwietnia, po pierwszym czytaniu projekt od razu skierowano na posiedzenie specjalnie powołanej podkomisji.

Podkomisja zdecydowała o wprowadzeniu do niego kilku poprawek. Najważniejsza z nich, przygotowana przez Stanisława Steca z Lewicy, wprowadza zmianę w Kodeksie postępowania karnego. Zakłada ona, że tajemnica zawodowa doradców podatkowych będzie tak samo chroniona jak tajemnica np. adwokatów, radców prawnych, notariuszy czy dziennikarzy.

Zgodnie z propozycją Steca, doradca podatkowy będzie mógł być przesłuchiwany “co do faktów objętych tajemnicą zawodową, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu”.

O zezwoleniu na przesłuchanie doradcy będzie decydował sąd na wniosek prokuratora. Na postanowienie sądu będzie można złożyć zażalenie.

“Projekt przygotowany przez resort finansów zawierał taki zapis, jednak wersja, którą przyjęła Rada Ministrów, już go nie miała” – zwrócił uwagę Stec.

Zdaniem obecnego na posiedzeniu podkomisji Sławomira Sadochy z Krajowej Izby Doradców Podatkowych zrównanie tajemnicy doradców z innymi zawodami zaufania publicznego jest konieczne. “Aby ochrona tajemnicy doradców nie była iluzoryczna, zasady zwalniania z jej zachowania muszą być takie same” – powiedział.

Sadocha wyjaśnił, że brak takiej ochrony powoduje m.in. problemy doradców podatkowych działających w spółkach z adwokatami czy radcami prawnymi. Co ostatni nie chcą dzielić się z doradcami informacjami na temat swoich klientów w obawie o to, że dane te nie są dostatecznie chronione.

“Prokurator może doradcę bez trudu “zmusić do mówienia” o swoim kliencie. Jedynym wyjściem dla doradcy podatkowego jest w takiej sytuacji zasłanianie się niepamięcią” – zwrócił uwagę Jacek Pawlik ze Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów Libertas.

Jak poinformował obecny na posiedzeniu wiceminister finansów Maciej Grabowski, projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym ma wdrożyć do polskiego prawa przepisy tzw. wspólnotowej dyrektywy usługowej. Ogranicza ona bariery w podejmowaniu i prowadzeniu działalności usługowej przez doradców podatkowych. Zmiany dotyczą też wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz funkcjonowania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.

Zgodnie z nowymi przepisami, zniesiony ma być zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez doradców podatkowych wykonujących ten zawód. Doradca będzie mógł prowadzić działalność, jeśli nie będzie ona naruszać zasad etyki zawodowej oraz powodować konfliktu interesu.

Rząd zaproponował też likwidację zakazu reklamy usług z zakresu doradztwa podatkowego. Zwiększone zostaną kompetencje doradców podatkowych. Będą oni mogli prowadzić nie tylko sprawy dotyczące obowiązków podatkowych, ale także celnych i z zakresu egzekucji administracyjnej.

“Dzięki temu doradcy podatkowi będą mogli świadczyć wszechstronną obsługę swoich klientów” – powiedział wiceminister.

Doradcy podatkowi będą musieli – pod groźbą zakazu świadczenia usług – wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością. Projekt wprowadza możliwość porównywania umów OC zawieranych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli ubezpieczenie posiadane przez doradcę nie będzie równoważne z ubezpieczeniem zawieranym w innym kraju członkowskim, w którym prowadzi on już działalność usługową, to będzie musiał zawrzeć umowę uzupełniającą ubezpieczenie.

Zmiany miałyby wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia.

 

Źródło: Infor

http://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/fundacje-stowarzyszenia/117941,Tajemnice-zawodowe-doradcow-podatkowych-beda-chronione.html

5 × 3 =