Libertas

Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów

Uchwała nr 792/25/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 20 maja 2009 r.

Uchwała nr 792/25/2009

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 20 maja 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie seminariów w roku 2009

w związku z obligatoryjnym doskonaleniem zawodowym biegłych rewidentów

Na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359 z późn. zm.) oraz § 3 i § 5 Zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (załącznik do uchwały nr 4 z dnia 30 czerwca 2007 r. VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów) uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku ze spełnieniem przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych oraz Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 5 wraz z 26 Oddziałami Okręgowymi SKwP warunków określonych w § 5 ust. 2 Zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały nr 4 z dnia 30 czerwca 2007 r. VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, wyraża się zgodę na prowadzenie seminariów, wymienionym poniżej podmiotom, w zakresie modułów określonych w tabeli:

L.p. Nazwa i siedziba podmiotu Moduł*
I II III IV V VI VII VIII
1. ABES AUDYT spółka z o.o.
04-320 Warszawa, ul. Pokrzywicka 5/1
+ + +
2. Auxilium S.A. Kancelaria Biegłych Rewidentów
31-564 Kraków, Al. Pokoju 84
+ + + + + + + +
3. BDO Numerica International Auditors & Consultans spółka z o. o.
02-676 Warszawa, ul. Postępu 12
+ + +
4. Consultus spółka z o.o. – Kancelaria Biegłych Rewidentów
90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 68
+ + +
5. Deloitte Audyt spółka z o.o.
00-549 Warszawa, ul. Piękna 18
+
6. Ernst & Young Audit spółka z o. o.
00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1
+ + + + + + +
7. GLOBAL AUDIT spółka z o.o.
00-696 Warszawa, ul. Pankiewicza 3
+ + + +
8. Grupa Gumułka – Audyt spółka z o.o.
40-077 Katowice, ul. Jana Matejki 4
+ + + + + + + +
9. Grant Thornton Frąckowiak spółka z o.o.
61-831 Poznań pl. Wiosny Ludów 2
+ + + +
10. KPMG Audyt spółka z o.o.
00-867 Warszawa ul. Chłodna 51, XVIp.
+ + + + + +
11. Misters Audytor spółka z o. o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 22/30
+ + + +
12. Morison Finansista Audit spółka z o. o.
61-005 Poznań ul. Główna 6
+ + + + + + + +
13. PERFECTUM-AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi spółka z o. o.
02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 98
+ + +
14. PKF Consult spółka z o.o.
01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17
+ + + + + + + +
15. PricewaterhouseCoopers spółka z o. o.
00-638 Warszawa, al. Armii Ludowej 14
+ + + +
16. REWIKS spółka z o.o.
01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 11A
+ + + + + +
17. Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci spółka z o.o.
80-137 Gdańsk, ul. Starodworska 1
+ + + + + +
18. Roedl Audit spółka z o.o.
00-838 Warszawa, ul. Prosta 51
+ + + + +
19. System Rewident spółka z o. o.
02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 30 A
+ + + + +
20. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
00-443 Warszawa, ul. Górnośląska 5oraz 26 Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
+ + + + + + + +
21. Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów „LIBERTAS”
00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62 lok. 41
+ + + +

* Wykaz modułów wg uchwały nr 137/12/2008 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w roku 2009:

  1. Zmiany w MSSF i MSR.

  2. Wybrane problemy rachunkowości (różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe, rezerwy, zobowiązania warunkowe).

  3. Połączenia i podział jednostek gospodarczych.
  4. Wartość godziwa – zastosowanie i procedury ustalania.

  5. Etyka biegłego rewidenta w teorii, prawie, praktyce.

  6. Planowanie badania sprawozdania finansowego.

  7. Ryzyko badania – procedury szacowania i dokumentowania.

  8. Relacje audytora z podmiotem badanym i jego otoczeniem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej http://kibr.bip.waw.pl/index.php?k=22:r/2758