Libertas

Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów

Amortyzacja środka trwałego przy zastrzeżeniu prawa własności

W dzisiejszych czasach tak trudnych dla producentów i handlowców, sprzedaż z odroczonym terminem płatności lub sprzedaż na raty finansowana przez sprzedającego należy do coraz częstszych procederów. Jednakże, z powodu groźby niespłacenia wartości przedmiotu sprzedaży przez kupującego, sprzedawca próbuje na wszelkie Continue reading

Kontynuuj czytanie

Tajemnice zawodowe doradców podatkowych będą chronione

Tajemnice zawodowe doradców podatkowych powinny być chronione tak samo jak tajemnice adwokatów, notariuszy czy dziennikarzy – zdecydowali posłowie podkomisji finansów publicznych.

Podczas ostatniego posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym. Przewiduje Continue reading

Kontynuuj czytanie

III Konferencja Stowarzyszenia Libertas

Realizując cele statutowe, Zarząd Główny Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów LIBERTAS po raz kolejny dla swoich członków zorganizował konferencję.

III konferencja członków Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów LIBERTAS odbyła Continue reading

Kontynuuj czytanie

Najważniejsze elementy audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych

Przeprowadzanie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych jest immanentną częścią systemu wdrażania funduszy unijnych i stało się w ostatnim czasie przedmiotem ożywionej dyskusji.

Do najważniejszych pytań należą kwestie:

  • którzy z beneficjentów zobligowani są do przeprowadzenia audytu,

  • wyboru audytora,

  • terminu Continue reading

Kontynuuj czytanie