Libertas

Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów

Amortyzacja środka trwałego przy zastrzeżeniu prawa własności

W dzisiejszych czasach tak trudnych dla producentów i handlowców, sprzedaż z odroczonym terminem płatności lub sprzedaż na raty finansowana przez sprzedającego należy do coraz częstszych procederów. Jednakże, z powodu groźby niespłacenia wartości przedmiotu sprzedaży przez kupującego, sprzedawca próbuje na wszelkie Continue reading

Kontynuuj czytanie

Najważniejsze elementy audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych

Przeprowadzanie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych jest immanentną częścią systemu wdrażania funduszy unijnych i stało się w ostatnim czasie przedmiotem ożywionej dyskusji.

Do najważniejszych pytań należą kwestie:

  • którzy z beneficjentów zobligowani są do przeprowadzenia audytu,

  • wyboru audytora,

  • terminu Continue reading

Kontynuuj czytanie