Libertas

Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów

Najważniejsze elementy audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych

Przeprowadzanie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych jest immanentną częścią systemu wdrażania funduszy unijnych i stało się w ostatnim czasie przedmiotem ożywionej dyskusji.

Do najważniejszych pytań należą kwestie:

  • którzy z beneficjentów zobligowani są do przeprowadzenia audytu,

  • wyboru audytora,

  • terminu Continue reading

Kontynuuj czytanie