Libertas

Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów

Amortyzacja środka trwałego przy zastrzeżeniu prawa własności

W dzisiejszych czasach tak trudnych dla producentów i handlowców, sprzedaż z odroczonym terminem płatności lub sprzedaż na raty finansowana przez sprzedającego należy do coraz częstszych procederów. Jednakże, z powodu groźby niespłacenia wartości przedmiotu sprzedaży przez kupującego, sprzedawca próbuje na wszelkie Continue reading

Kontynuuj czytanie