Libertas

Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów

CZŁONKOSTWO

Szanowni Państwo Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są biegli rewidenci, księgowi, audytorzy wewnętrzni, doradcy podatkowi, prawnicy i ekonomiści.

pobierz Deklarację Członka Zwyczajnego

Członkami wspierającymi są firmy audytorskie, firmy doradców podatkowych, kancelarie radców prawnych oraz inne podmioty.

pobierz Deklarację Członka Wspierającego