Libertas

Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów

KONTAKT

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
tel. + 48 (22) 826-41-41
fax + 48 (22) 826-41-44
e-mail: biuro@libertas.org.pl
NIP: 1132531924
REGON: 140003286
NUMER KRS: 0000223490

Konto bankowe:
BANK PEKAO S.A.

nr rachunku: 25 1240 1082 1111 0010 0534 6959