Potrzeba nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym

W dniu 2 lipca br. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych odbyła się dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli środowiska doradców podatkowych, w tym Honorowego Przewodniczącego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Pana prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego. Tematem spotkania, którego gospodarzem był Przewodniczący Zarządu mazowieckiego oddziału KIDP Pan Jacek Pawlik, była narastająca obecnie potrzeba szybkiej nowelizacji ustawy reformującej zawód doradcy podatkowego.

W spotkaniu wzięli udział doradcy podatkowi z części regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz zaproszeni goście, w tym Pani prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Pani Agnieszka Sobczyńska, Naczelnik Wydziału Doradztwa Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz Pan Zygmunt Korzeniewski, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych , Prawników i Ekonomistów „Libertas”.

 

Pierwszą część spotkania wypełniła prezentacja tzw. „społecznego” projektu nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym, którą przedstawił prof. W. Modzelewski. W swoim wystąpieniu wskazał dwa główne cele nowelizacji: pierwszy związany z implementacją tzw. Dyrektywy usługowej do polskiego porządku prawnego i koniecznością dostosowania zapisów polskiej ustawy do reguł unijnych; drugi natomiast związany z eliminacją ewidentnych błędów legislacyjnych w obecnie obowiązującej ustawie oraz dostosowaniem jej postanowień do dzisiejszych realiów wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Pośród argumentów prawnomaterialnych zostały wskazane potrzeba ewolucji statusu zawodowego doradcy podatkowego i zbliżenia go do statusu innych zawodów polegających na świadczeniu usług pomocy prawnej. Wyrazem braku równości w tym zakresie jest wciąż pozbawienie doradców podatkowych prawa do doradzania swoim klientom w sprawach dotyczących np. ubezpieczeń społecznych. „Społeczny” projekt wskazuje również obowiązki, które powinny zostać nałożone na doradców podatkowych oraz osoby aspirujące do wykonywania tego zawodu, np. w postaci zwiększenia wymogów egzaminacyjnych o zagadnienia z zakresu procedury sądowo-administracyjnej. Podczas swojej prezentacji prof. W. Modzelewski poruszył również problem przyznania samorządowi zawodowemu prawa kontroli wykonywania zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego, przedstawił koncepcję specjalizacji doradców podatkowych, która – potwierdzona np. stosownym certyfikatem – z jednej strony wzmacniałaby czytelny wizerunek doradcy podatkowego na rynku, zaś z drugiej dawałaby swego rodzaju rękojmię wiarygodności publicznej, oznaczającą dla klienta zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych przez doradcę usług. Projekt ten przewiduje również koncepcję decentralizacji organów samorządu zawodowego i przekazanie części uprawnień jednostkom regionalnym, na poziomie województw.

W drugiej części spotkania miała miejsce dyskusja na temat rozwiązań proponowanych w przedstawionym projekcie nowelizacji. Pan Zygmunt Korzeniewski, Przewodniczący Stowarzyszenia „Libertas”, wskazał na uregulowania obowiązujące w siostrzanych samorządach biegłych rewidentów oraz adwokatów jak również na rozwiązania zagraniczne, w których często jest miejsce na równoległe funkcjonowanie kilku organizacji wspierających wykonywanie zawodu. Pozytywnie odniósł się do koncepcji nadania osobowości prawnej w regionach oraz wizytatorów jako elementu kontroli wewnątrzkorporacyjnej wobec swoich członków. Uczestnicy spotkania podnieśli podczas dyskusji kwestie dopuszczenia prawa do reklamowania swoich usług przez doradców podatkowych w zakresie, który z jednej strony nie może naruszać zasad etyki ale z drugiej powinien umożliwiać skuteczną konkurencję z biurami rachunkowymi. Uzasadnieniem dla przyznania osobowości prawnej regionom może być np. kwestia odpowiedzialności za zobowiązania, oznaczająca tym samym zmniejszenie odpowiedzialności całej Izby, przejrzystość w zakresie dwuinstancyjności postępowań administracyjnych w sprawach wykonywania zawodu czy też wreszcie fakt, iż zawsze bliżej swoich członków będzie region aniżeli centrala (wynikający z istoty terytorialności). Przedstawiciele mniejszych i słabszych ekonomicznie regionów również opowiedzieli się za decentralizacją, wskazując na wzrost swoich uprawnień np. w zakresie przyznania prawa do ograniczonej działalności gospodarczej, które pozwoli w ich ocenie na finansowanie prowadzonej działalności samorządowej. Kolejnym tematem była kwestia tajemnicy zawodowej doradców podatkowych i braku równości w tym zakresie w odniesieniu do adwokatów czy radców prawnych. W kontekście specjalizacji doradców wskazywano na fakt, iż nie może ona wartościować statusu doradcy podatkowego a jedynie wskazywać jego klientom eksperckie obszary działalności danego podmiotu. Rolą wizytatorów miałaby być kontrola standardów wykonywania zawodu, audyt procesów ale w żadnym razie kontrola merytorycznej pracy doradcy np. w zakresie prawidłowości sporządzanych opinii prawnych – byłoby to wbrew obowiązującym przepisom np. w zakresie tajemnicy zawodowej. Wizytatorami nie mogliby być aktywni zawodowo doradcy podatkowi. Na koniec uczestnicy zgodnie stwierdzili iż znowelizowana ustawa potrzebna jest ogółowi doradców podatkowych, prowadzących swoje większe lub mniejsze kancelarie i biura w całej Polsce a niekoniecznie zabierających głos w sprawach samorządu, niezbędna jest silna i znacząca rola Krajowej Rady Doradców Podatkowych w środowisku oraz że doradca podatkowy powinien pełnić rolę majordomusa małego i średniego biznesu w Polsce, co powinno odnosić się choćby do jakości świadczonych usług.

 

Projekt nowelizacji ustawy, zaprezentowany podczas tego spotkania, został wysłuchany również przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów, niemniej jednak w pierwszej kolejności nowelizacją zostaną objęte zagadnienia związane z implementacją tzw. Dyrektywy usługowej. Z dyskutowanych problemów w ramach najbliższej nowelizacji szanse na wejście w życie mają nowe regulacje dotyczące prawa reklamowania swoich usług przez doradców podatkowych.

Żródło: Abc/Podatki 07.07.08

http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/-8222-potrzeba-nowelizacji-ustawy-o-doradztwie-podatkowym-8221–8211-dyskusja-panelowa

NA TEMAT:
NEWSLETTER
Loading...Loading...


Informacja o cookies
Nasza strona może korzystać z plików cookie w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Nie zablokowanie obsługi plików cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisanie w pamięci urządzenia. Warunkami przechowywania lub dostępu mechanizmów cookies zarządzasz samodzielnie poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka Prywatności
Googlebot
Od 23.02.2012 nasza nową stronę odwiedzili: free counters