Libertas

Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów

WŁADZE

ZARZĄD GŁÓWNY:

Prezes Zarządu Głównego:

Zygmunt Korzeniewski

Wiceprezesi Zarządu Głównego:

Gieras Andrzej
Kisiel Piotr
Kobyliński Grzegorz
Pawlik Jacek
Szowa Andrzej

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

Hudziak Mirosław
Jabłoński Tadeusz
Bicz Amanda

Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego:

Korzeniewski Adam
Owczarek Elżbieta
Pacześniak Joanna
Sobczyk Monika