Libertas

Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów


WŁADZE

ZARZĄD GŁÓWNY:

Prezes Zarządu Głównego:

Zygmunt Korzeniewski

Wiceprezesi Zarządu Głównego:

Gieras Andrzej

Kisiel Piotr

Kobyliński Grzegorz

Pawlik Jacek

Szowa Andrzej

Osiak Henryk

Korzeniewski Adam 

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

Hudziak Mirosław

Jabłoński Tadeusz

Bicz Amanda

Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego:

Owczarek Elżbieta

Sobczyk Monika