Wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji KIBR

Dokument został zamieszczony za zgodą adresata postanowienia.

od: MINISTER FINANSÓW
do: Pan Zbigniew Pawłowski
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 § l oraz 157 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, póz. 1071, ze zm.) postanawiam wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 października 2005 r., nr 346/27/2005.

Uzasadnienie
Przy piśmie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13.09.2006 r. (data wpływu25.09.2006 r.) zostało przekazane odwołanie Pana Zbigniewa Pawłowskiego od decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 kwietnia 2005 r., nr 281/22/2005.
Analiza przekazanych akt sprawy wykazała, że w sprawie Pana Zbigniewa Pawłowskiego oprócz decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 kwietnia 2005 r., nr 281/22/2005, została wydana, po rozpatrzeniu odwołania z dnia 12 maja 2005 r., decyzja Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 października 2005 r., nr 346/27/2005.
Okoliczności sprawy wskazują, iż decyzja Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11października 2005 r., nr 346/27/2005, została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości. Zgodnie bowiem z art. 127 § 2 i art. 17 pkt. 4 K.p.a., w związku z art. 30 ust. l ustawy zdnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, póz. 359 z późn. zm.) i § l ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. (obowiązującego w dniu rozpatrzenia odwołania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów) w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, póz. 1427) właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jest Minister Finansów.
Stwierdzenie naruszenia przepisów o właściwości stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji w trybie art. 156 § l pkt l K.p.a., a zatem powyższe ustalenia uzasadniają wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności w/w decyzji Kraj owej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 października 2005 r.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.
Prawomocne zakończenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów stanowi warunek rozpatrzenia odwołania Pana Zbigniewa Pawłowskiego, przekazanego przy piśmie z dnia 13.09.2006 r.
 
 
 
 
NA TEMAT:
NEWSLETTER
Loading...Loading...


Informacja o cookies
Nasza strona może korzystać z plików cookie w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Nie zablokowanie obsługi plików cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisanie w pamięci urządzenia. Warunkami przechowywania lub dostępu mechanizmów cookies zarządzasz samodzielnie poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka Prywatności
Googlebot
Od 23.02.2012 nasza nową stronę odwiedzili: free counters